Informacja dla użytkowników strony akademia-windykacji.pl

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że

 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Rozwoju Biznesu Monika Bekas, ul. Legnicka 17/4, 53-671 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6651045076, REGON 310309128. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Pocztowa 1/6, 56-400 Oleśnica, adresem e-mail: monika.bekas@akademia-windykacji.pl
Dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych. Przetwarzamy Państwa dane, aby skontaktować się z Państwem i przedstawić ofertę na usługi szkoleniowe z zakresu windykacji i negocjacji.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym powyżej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Z wyjątkiem podmiotów działających na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmiot świadczący usługi marketingowe.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Informujemy, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Pon. - Sob. 8:30 - 16.30
Niedziela wolna
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław