Consulting

News & Blog

Usługi consultingowe

 

Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz. Według ekspertów wiele polskich firm kredytuje swój biznes nie płacąc w terminie swoich należności. Zatory płatnicze, które powstają w całej gospodarce są barierą prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Dlatego warto zastanowić się nad prowadzoną polityką windykacyjną w firmie. Nasze usługi pozwolą Tobie bezpiecznie działać na rynku, budować relacje nawet z zadłużonymi klientami i kontrolować proces odzyskiwania niezapłaconych należności. Dzięki temu zachowasz płynność finansową i sam nie staniesz się nierzetelnym klientem dla swoich dostawców.
News & Blog
Audyt windykacyjny
  • Celem audytu jest przygotowanie niezależnej oceny dotyczącej obecnych zasad postępowania z dłużnikami i polityki windykacyjnej w firmie.
  • W trakcie audytu jest również weryfikowany proces sprzedaży pod kątem bezpiecznego zawierania transakcji i minimalizowania powstawania przeterminowanych należności.
  • Audyt pomoże ustalić, jakie elementy procesu windykacji należy usprawnić, a jakie dostosować do specyfiki firmy.

Diagnoza - analiza SWOT

Celem jest wskazanie mocnych i słabych stron procesu windykacji. Wskażemy obszary, które należy poprawić, aby skutecznie ściągać należności oraz zagrożenia, jakie wynikają dla rozwoju firmy, płynące z prowadzanej obecnie polityki windykacyjnej.

Opracowanie procedury windykacyjnej

Celem opracowania procedury windykacyjnej jest usprawnienie procesu odzyskiwania należności, wskazania osób odpowiedzialnych za cały przebieg postępowania z klientami i dłużnikami oraz zbudowanie profilu kompetencyjnego osób odpowiedzialnych za zarządzanie należnościami i windykację.

Wdrożenie

Na tym etapie przygotowujemy pracowników do wdrożenia procedur i zasad postępowania z dłużnikami. W trakcie wdrożenia proponujemy:

  • Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników działu handlowego, obsługi klienta i windykacji;
  • Konsultacje dla osób odpowiedzialnych za windykację (on the job);
  • Coaching i mentoring windykacyjny, którego celem jest wspieranie pracowników w doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych. Pozwoli on rozwinąć mocne strony i pokonać ograniczenia osób odpowiedzialnych za windykację. Jako mentor wesprzemy pracowników w ich karierze zawodowej windykatora i negocjatora. Dzięki temu każda osoba będzie mogła zwiększyć swój potencjał i osiągać wyznaczone cele zawodowe w dziedzinie windykacji.

 

Kontrola procesu - system raportowania

Celem raportowania procesu windykacji jest dostęp do informacji o klientach, ich zachowań płatniczych oraz stanie przeterminowanych należności. System raportów pozwala ocenić jakość portfela dłużników i wskazać obszary do inicjowania procedury windykacyjnej wobec nierzetelnych klientów.

Pon. - Sob. 8:30 - 16.30
Niedziela wolna
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław