Nasze publikacje

Jak bezpiecznie działać na rynku

Każdego dnia właściciele firm oraz kadra zarządzająca dużych korporacji podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania swojej firmy w obrocie gospodarczym. Osoby te są odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa, a wybory, których dokonują, mają wpływ na jego wzrost lub upadek.

Czytaj więcej

Efektywne zarządzanie należnościami

Windykacja jest elementem kompleksowego procesu zarządzania należnościami. Zarządzanie należnościami można zdefiniować jako proces, którego celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich skuteczne odzyskiwanie na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Filozofia zadłużenia

Dłużników można podzielić na trzy grupy. Bankruci to przedsiębiorcy, którzy w wyniku zdarzeń losowych lub własnej niefrasobliwości popadli w kłopoty finansowe. Nie są w stanie spłacać swoich należności, ponieważ naprawdę nie mają pieniędzy i są gotowi nawet przedstawić przekonujące dokumenty finansowe.

Czytaj więcej

Strategie negocjacji

Negocjacje z dłużnikami to prawdziwa sztuka prowadzenia rozmowy z niesolidnym klientem, który zalega z płatnościami za dostarczone towary lub usługi. W trakcie negocjacji strony często wykorzystują swoją przewagę lub, żeby nie stracić klienta, ulegają jego presji, argumentom i wymówkom. Zdarza się, że w rozmowach wierzyciel traktuje dłużnika jak przeciwnika.

Czytaj więcej
Pon. - Sob. 8:30 - 16.30
Niedziela wolna
ul. Pocztowa 1/6
56-400 Oleśnica