Jak zmniejszyć ryzyko powstania przeterminowanych należności?

Niemal każda firma we współczesnej gospodarce doświadczyła większych lub mniejszych problemów finansowych, spowodowanych nieuregulowaniem w terminie zobowiązań przez nierzetelnych klientów. Dla jednych przedsiębiorców może to być tylko przejściowa sytuacja, dla drugich stan, który trwa przez wiele miesięcy i prowadzi firmę na skraj bankructwa.

Czytaj więcej

Ryzyko kredytu kupieckiego – jak je minimalizować?

Sprzedaż za gotówkę w dzisiejszym świecie dawno odeszła w zapomnienie na rzecz sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Za dostarczone towary lub wykonane usługi wystawiana jest faktura, której termin zapłaty dopiero ma nadejść. Oznacza to, że sprzedający spodziewa się zapłaty dopiero w określonym czasie. Ryzyko, jakie wiąże się ze sprzedażą na kredyt, to prawdopodobieństwo, że odbiorca nie zapłaci w terminie za towar lub wykonaną usługę.

Czytaj więcej

Jak skutecznie windykować przez telefon?

Odzyskiwanie niespłaconych należności na drodze polubownej, w szczególności windykowanie niespłaconych należności przez telefon, jest sztuką, którą warto doskonalić. W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym kontaktem z niesolidnym klientem, nieregulującym swoich zobowiązań w terminie. Jak zatem rozmawiać z dłużnikiem przez telefon, aby skutecznie ściągną zapłatę za wystawione faktury?

Czytaj więcej

Outsourcing windykacji

Outsourcing windykacji oznacza korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które odzyskują niespłacone należności na etapie postępowania polubownego oraz wspierają wierzyciela na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Dlatego każdy przedsiębiorca, którego działania windykacyjne nie przynoszą zamierzonych efektów, powinien zastanowić się nad przekazaniem spraw firmie zewnętrznej. W takim razie warto zadać pytanie, jakie korzyści może odnieś wierzyciel z outsourcingu windykacji?

Czytaj więcej
Pon. - Sob. 8:30 - 16.30
Niedziela wolna
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław